ANUNT PRIVIND INFIINTAREA UNUI COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT

Postat de Buhusi la Lun, 17/10/2016 - 08:45
ANUNT PRIVIND INFIINTAREA UNUI COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI
SERV:URBANISM
Nr. 34444/13.10.2016

ANUNT PRIVIND
INTENTIA DE ELABORARE A UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL

Argumentare : INFIINTARE COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT, amplasament in intravilanul orasului Buhusi, pe strada Bodesti, nr.1A si nr.2A (langa Ferma Piscicola);
Initiator : SC AQUA PARC SRL Roznov, jud.Neamt
Vecinatati:
pentru lotul situat pe strada Bodesti, nr.1A:
N- Ferma Piscicola;
V- alee asfaltata
S- strada Bodesti;
E- parau Orbic;
pentru lotul situat pe strada Bodesti, nr.2A
N- strada Bodesti;
V si S – proprietati private ale persoanelor fizice;
E – parau Orbic.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 13.10.2016 – 13.11.2016.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Elena Ivan, , Primaria oras Buhusi, strada Republicii, nr.5, tel :0234-262611, e-mail : primaria buhusi@yahoo.com.

Observaţiile sunt necesare în vederea obtinerii Hotararii Consiliului Local Buhusi de aprobare a proiectului.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi in scris pe adresa persoanei interesate sau pe site-ul primariei.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:
- consultarea documentatiei tehnice, proiect nr. 1/2016, proiectant BIA Gheorghe Stoina , se poate face la sediul Primariei oras Buhusi, strada Republicii, nr.5, cam.21 ;
- orele de consultare : zilnic 10-13
- perioada de consultare : 13.10.2016 – 13.11.2016

Serv.Urbanism

Elena Ivan