Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare