,,Bâlciului anual” în perioada 9-13 septembrie 2015 şi organizarea „Zilelor oraşului Buhuşi”

Postat de Buhusi la Joi, 03/09/2015 - 11:48

Se aprobă amplasarea ,,Bâlciului anual” în perioada 9-13 septembrie 2015, precum şi organizarea „Zilelor oraşului Buhuşi” ce vor avea loc în zilele de 12-13 septembrie 2015, în zona centrală, respectiv între străzile Mihai Viteazu, Zonă Piaţa de Sus, intersecţia dintre străzile Nicolae Bălcescu, Republicii şi Bradului şi pe platforma betonată din spatele Casei de Cultură (fără a afecta spaţiile verzi din Parcul Dendrologic şi din Parcul Central), conform schiţei anexă-parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă tarifele ce se vor practica pentru ocuparea suprafeţelor de teren,de la data instalării,după cum urmează:
a) pentru suprafeţe de până la 10 m2 – suma de 8 lei/zi/m2;
b) pentru suprafeţele cuprinse între 11 m2 – 50 m2 - suma de 7 lei/zi/m2;
c) pentru suprafeţele de teren mai mari de 51 de m2 – suma de 6 lei/zi/m2.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi va stabili modul de încasare a sumelor datorate de către beneficiarii suprafeţelor de teren.
Art.4. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Viceprimarului oraşului Buhuşi, Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va fi afişată la sediul instituţiei.